GWEM

05-10-2016 07:01

Denkkader Gezondheid, Welzijn, Economie en Maatschappij

In het werkveld van gezondheidszorg en welzijn leven veel complexe vragen over kosten en opbrengsten. Kosten bijvoorbeeld, die willen we graag ‘binnen de perken’ houden. Maar waar staan die perken precies? En hoe zet je de kosten van een operatie af tegen de opbrengst voor de patiënt? Wat is een behandeling, medicijn, interventie of dienst waard? Hoe meet je wat de opbrengst of ‘toegevoegde waarde’ is voor een individuele burger, voor zijn omgeving of zelfs voor de maatschappij als geheel? Dát is precies waar GWEM naar op zoek gaat.

 

Terug naar overzicht

E-mail : info@bureauketel.nl
Adres : Fransestraat 12
6524 JA Nijmegen
T (024) 360 30 77